Nieuwsbulletin: Zomerreces loopt ten einde

Aan de leden en sympathisanten van de VSP

 

Zomerreces loopt ten einde. Wij gaan weer aan de slag.


Juist bij de start van het zomerreces werd Valkenburg a/d Geul getroffen door een watersnoodramp die heel veel ellende veroorzaakte voor onze inwoners en ondernemers. En dat kwam nog eens boven op de verschrikkelijke coronacrisis die ook heel veel inwoners en ondernemers keihard getroffen heeft.

 

In eerste instantie willen wij een woord van dank uitspreken naar alle vrijwilligers en hulpdiensten die dag en nacht in de weer zijn geweest om de gedupeerden van de watersnood te helpen. En zeker onze burgemeester Daan Prevoo die een tomeloze inzet getoond heeft om de gedupeerden bij te staan.

 

Ook wij als VSP hebben hier ons steentje aan bijgedragen. Wij hebben op de achtergrond een helpende hand geboden, mensen wegwijs gemaakt en bijgestaan die daar behoefte aan hadden en nog hebben. Dit alles conform de intentieverklaring van alle raadsfracties om geen politiek te bedrijven over de ellende van andere mensen. De VSP is deze afspraak nagekomen.

 

Tijdens het reces hebben wij bepaald niet stilgezeten. Onze verkiezingscommissie is een aantal malen bij elkaar geweest om voorbereidingen te treffen voor de gemeenteraadsverkiezingen die gehouden worden op 16 maart 2022. Wij hebben er heel veel zin in.
De tijd is nu aangebroken om te oogsten waar wij de afgelopen periode voor geknokt hebben. Onze lijsttrekker is inmiddels bekend en dat is de huidige fractievoorzitter Jef Kleijnen. Ook de samenstelling van de verdere kandidatenlijst voor de VSP gaat de goede kant op. Maar wij kunnen nog altijd mensen gebruiken die zich ook kandidaat willen stellen op de verkiezingslijst van de VSP. Indien u interesse heeft kunt u hierover telefonisch contact opnemen met Jef Kleijnen tel: 06-115 679 95.

 

Ook kunnen wij nog mensen gebruiken die een handje willen meehelpen tijdens de verkiezingscampagne. Interesse, neem dan contact met ons op. Ook gaan wij binnenkort opstarten met het schrijven van ons verkiezingsprogramma. Als u onderwerp(en) heeft die u belangrijk vindt om hierin op te nemen dan horen wij dat graag van u.

 

Namens bestuur en raadsfractie van de VSP in Valkenburg a/d Geul,

 

Chretien Jamin                                                                    Jef Kleijnen