Nieuwsflits: De VSP wil dat Post NL brievenbussen gaat terugplaatsen op diverse plaatsen in Valkenburg.

Valkenburg a/d Geul, 16 januari 2020.

 

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeek 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 06-11567995 mailadres: vsp.valkenburg@gmail.com

 

 

Aan: Post NL,

Postbus 19100,

2500 CC Den Haag.

 

 

Betreft: verzoek terugplaatsen brievenbussen.

 

 

Geachte Mevrouw/mijnheer,

 

In maart 2017 hebt u in de gemeente Valkenburg a/d Geul op diverse plaatsen 11 brievenbussen opgeheven. Dit vanwege het feit dat er te weinig papieren post wordt verstuurd. Wij krijgen hier vooral nogal wat klachten over uit de kernen Broekhem - Zuid, Broekhem - Noord en de Hekerbeek. Mensen van Broekhem - Zuid en Broekhem - Noord kunnen nu hun brieven posten op het industrieterrein ‘De Valkenberg’ of de Cremerstraat. De mensen vanuit de Hekerbeek moeten als zij al een brief willen posten naar het Th. Dorrenplein, Emmaberg of Stationsstraat. Als je kijkt naar de ligging van deze wijken is dit op zijn minst gezegd niet erg praktisch te noemen. In deze wijken wonen nogal veel oudere mensen/mensen slecht ter been, die nu een heel stuk moeten overbruggen als zij een brief willen posten. Ook de verkeersveiligheid van de mensen van die wijken komt hierdoor in het geding. Volgens ons hebt u dit geografisch niet goed bekeken of onderzocht.

 

Wij willen u alsnog indringend verzoeken om nog eens nadrukkelijk te bekijken of de brievenbussen die u weggehaald heeft in de bovengenoemde kernen alsnog terug te plaatsen. Ik ben graag bereid om het een en ander mondeling toe te lichten.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.

 

CC: de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.