Nieuwsflits: Gebiedsvisie Berg veroorzaakt veel onrust!!!!

N.a.v. de inloopsessie m.b.t. gebiedsvisie kern Berg d.d. 14 oktober jl., waarbij wij als VSP ook aanwezig zijn geweest, zijn wij overstelpt met klachten over deze visie. Zowel tijdens als na de inloopsessie. Het is gewoon verbijsterend, dat vele inwoners, maar ook verenigingen vrijwel niet zijn betrokken bij deze visie. Er is NIET met hun gesproken. Wij als VSP vinden dat op zijn minst nog een open informatiebijeenkomst voor alle inwoners en verenigingen had moeten plaatsvinden, waar iedereen zijn zegje kon doen en de aanwezigen de mogelijkheid werd geboden om hier een discussie over te voeren met de wethouder. Ook de mensen uit de seniorenwoningen weten niet meer waar ze in feite aan toe zijn.

 

De bewoners van de Laathofstraat zijn ontsteld, omdat ze vrezen en bang zijn uit hun woningen te worden gezet, terwijl onlangs pas alle woningen zijn gerenoveerd. Ook is men zeer bevreesd m.b.t. de enorme kapitaalvernietiging die gaat plaatsvinden. Als voorbeeld willen wij noemen het gebouw waar o.a. de Bibliotheek, BBC De Kilo, Buitenschoolse Opvang, Kinderdagverblijf en Kleuteropvang Berg gevestigd zijn.

Dit gebouw is pas 16 jaar oud. En wat te denken van de achteruitgang van het milieu, geluidsoverlast, privacy, te drukke en kruisende verkeersstromen, waar kinderen op hun fietsje naar school moeten tussen vrachtauto’s, bezoekers van de supermarkt, bezoekers gezondheidscentrum enz. Mensen vragen zich af hoe men zo iets heeft kunnen bedenken. En waarom er zoveel geld over de balk wordt gegooid.

 

Wij als VSP vinden het heel erg belangrijk dat het college mensen serieus neemt en direct betrekt bij drastische wijzigingen in hun leefomgeving. Dus direct vanaf het begin en niet als er al een plan klaar ligt. Hier is totaal geen sprake van. Vele mensen denken dat hier sprake is van de zoveelste verkiezingsstunt van AB en daar zijn wij het mee eens.

 

Dit plan is wat ons betreft absurd en niet rijp voor behandeling in de gemeenteraad van 13 december 2021. Op deze manier kunnen wij hier niet mee instemmen. Wat ons als VSP betreft is hier het laatste woord dus nog niet over gesproken! Wordt vervolgd.

 

Hebt u vragen en/of opmerkingen: stuur ons een mailtje aan: vspvalkenburg@gmail.com  of neem telefonisch contact op met Jef Kleijnen tel: 06 – 11 567 995.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                Gertie Silverentand             Lloyd Wagemans