Nieuwsflits: Onderhoud Geulpark laat veel te wensen over.

Valkenburg a/d Geul, 19-02-2020.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Wij worden regelmatig door mensen benaderd m.b.t. het slechte onderhoud van het Geulpark. Ik ben persoonlijk polshoogte gaan nemen en ja hoor en dat is u niet onbekend, het mooie Geulpark ligt er gewoon verwaarloost bij. Er schijnt geen budget voor te zijn om structureel onderhoud te plegen. Een van de belangrijkste rede die hiervoor wordt aangegeven dat u nog in overleg bent met Natuurmonumenten om het park aan hen over te dragen.

Maar dat duurt nu al jaren. Hier een overzicht van de belangrijkste onderhoudsklachten:

  • De paden in het park zijn op diverse plaatsen in zeer slechte staat. Vooral het verbindingspad tussen Oosterbeemd en het Geulpark is onbegaanbaar. Mensen (vooral ouderen) met rollators, rolstoelen, scootmobiel en kinderwagens hebben heel veel moeite om zich hierop voort te bewegen. Tevens ontneem je de bewoners van verzorgingstehuis ‘Oosterbeemd’ en de verpleegkliniek ‘Valkenheim” de mogelijkheid om een ommetje te maken. Ook het gebruik van de beweegroute voor senioren komt hierdoor in het geding. Ook worden de paden regelmatig gebruikt door  mensen op scooter/brommers. Deze rijden sowieso veels te hard en beschadigen hierdoor de paden. Tevens is dit gewoon niet toegestaan omdat hier sprake is van voetpaden.
  • De houten balustrade aan de betegelde promenade verkeerd in slechte staat. Er zijn al diverse planken weggesloopt en diverse planken beginnen tekenen van verval te vertonen. De balustrade is al jarenlang niet meer onderhouden.
  • De bomen die in het park staan dienen nodig gesnoeid te worden, aangezien deze een gevaar voor de bezoekers zijn. Er zijn al diverse malen flinke takken afgebroken.
  • Het maaiwerk laat nogal wat te wensen over. Een aantal jaren geleden was er regelmatig een schaapskudde aanwezig om het Geulpark en zijn omgeving te laten begrazen. Het zag er toen ook goed onderhouden uit en het was ook nog eens een mooie bezienswaardigheid voor de bezoekers als zo’n schaapskudde aanwezig was.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

 

  1. Kan het college nu eens eindelijk meer duidelijkheid verschaffen of het Geulpark nu wel of niet (op korte termijn) overgedragen wordt aan Natuurmonumenten?
  1. Is het college bereid er op zeer korte termijn zorg voor te dragen dat de paden een grondige onderhoudsbeurt krijgen, zodat deze weer fatsoenlijk voor iedereen begaanbaar zijn? Zeker het verbindingspad tussen Oosterbeemd en het Geulpark en vandaar uit het pad richting de Oostergats, zodat de bewoners van het verzorgingstehuis ‘Oosterbeemd’ en de verpleegkliniek ‘Valkenheim’ weer de mogelijkheid krijgen om een ommetje te maken.
  1. Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat de bomen in het park drastisch teruggesnoeid worden, zodat deze geen gevaar voor bezoekers kunnen veroorzaken?
  1. Is het college bereid handhavend op te treden tegen mensen die met scooters/brommers op deze paden rijden ?
  1. Kan het college ons exact aangeven waarom de inzet van de schaapskudde beëindigd is om het Geulpark en omgeving te laten begrazen?
  1. Is het college bereid om te bekijken of het mogelijk is om weer regelmatig een schaapskudde in te zetten om het Geulpark en zijn omgeving te laten begrazen?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.