Nieuwsflits raadsfractie VSP 28 mei 2019.

Elektrische deuropener appartementencomplex Oranjelaan wordt door de gemeente Valkenburg a/d Geul uiteindelijk toch geplaatst.

 

Wij zijn hier als raadsfractie van de VSP zeer blij mee, maar vragen ons af waarom dit zo lang heeft moeten duren. Dit soort klachten dient direct opgepakt te worden.

 

Ik heb namens de raadsfractie van de VSP op 15 april 2019 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Een van deze vragen hield in of het college bereid is er zorg voor te dragen dat er op de eerste verdieping van de galerij appartementencomplex Oranjelaan op zeer korte termijn een elektrische deuropener geplaats kon worden. Op 26 april 2019 hebben wij nietszeggender beantwoording tegenmoet mogen zien. Wij hebben deze brief geschreven omdat een bewoonster van het kasje naar de muur wordt gestuurd. Zelf hebben wij hierover herhaaldelijke malen aan de bel getrokken. Het zou je moeder, grootmoeder of tante maar wezen. Zo ga je echt niet met mensen om. Tevens heb ik in dit schrijven aangegeven dat het niet alleen gaat over een bewoonster van 83 jaar met een schouderprothese die de galerijdeur niet open krijgt met alle rampzalige gevolgen vandien, maar dat er nog meer mensen op deze verdieping wonen met een hoge leeftijd en beperkingen. Tevens heeft men al op de tweede en derde etage van dit appartementencomplex al elektrische deuropeners geplaatst (in het kader van de WMO) omdat daar ook oudere mensen met beperkingen wonen (dat is trouwens van toepassing voor het hele complex). De gemeente heeft in eerste instantie ook al bij de eigenaar van het complex Wonen Zuid een offerte aangevraagd m.b.t. het plaatsen van een elektrische deuropenen op de eerste etage. Mevrouw heeft inmiddels bezwaar aangetekend. Wij als VSP hebben deze brief ook geschreven vanwege het feit dat betrokkene al maandenlang met een groot probleem opgezadeld zit dat zo snel al mogelijk opgelost moet worden. Elke dag langer is een marteling.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.

 

Download hier het document: NieuwsflitsVSP28-05-2019.