Nieuwsflits: Raadsfractie VSP 9 maart 2020

Valkenburg a/d Geul, 09-03-2020.

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Tijdens de raadsvergadering van 17 februari jl. hebben wij als VSP gevraagd hoe het zit het met het huis aan huis verspreiden van het gemeentelijk magazine, wat intussen de naam ‘gemeinte MAZJERANG’ heeft gekregen. Het eerste exemplaar van 1 februari jl. is lang niet overal huis aan huis verspreid. Wat is hiervan de oorzaak? En hoe wil men dit op korte termijn gaan oplossen? Burgemeester Jan Schrijen gaf toen o.a. aan dat er een aantal meldingen binnen zijn gekomen dat mensen geen magazine ontvangen hebben. Dit zou uitgezocht worden en de raad zou dan via een raadsinformatiebulletin geïnformeerd worden.

 

Wij zijn nu al weer zo’n 3 weken verder. Het 2de exemplaar van het gemeentelijk magazine ‘gemeinte MAZJERANG’ is inmiddels op 2 maart jl. verschenen en het blijft klachten regenen dat het magazine op heel veel plaatsen in Valkenburg a/d Geul nog steeds niet huis aan huis bezorgt wordt. Wij vinden dit een zeer kwalijke zaak, omdat mensen zodoende verstoken blijven van gemeentelijke informatie.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  1. Hoever staat het met het onderzoek m.b.t. het nog steeds nog op veel plaatsen niet huis aan huis ontvangen van het gemeentelijk magazine ‘gemeinte MAZJERANG’?
  2. Gaat het college nu alles in het werk stellen dat het gemeentelijk magazine ‘gemeinte MAZJERANG’ als het volgende exemplaar verschijnt wel huis aan huis bezorgt gaat worden (uitgezonderd Nee/Nee stickers)?
  3. Kan het college ons aangeven wie er verantwoordelijk is voor het huis aan huis bezorgen van het gemeentelijk magazine ‘gemeinte MAZJERANG’?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.