Opinie: baden of niet baden in de Polfermolen?

In uw editie van 23 augustus j.l. gaat de heer Herman van den Bosch uitvoerig in op de terugtredende rol van de overheid. Nog niet zo lang geleden was de overheid er voor om alle problemen van de burger op te lossen, maar de laatste jaren is daar, zoals ook de heer vd Bosch opmerkt een kentering in gekomen. Onze Koning heeft enkele jaren geleden in zijn Troonrede het begrip “participatiesamenleving”geïntroduceerd (we laten even in het midden of hij inderdaad deze term bedacht heeft; succes heeft immers vele vaders). In diezelfde periode en ook al lang daarvoor kwamen steeds meer burgerinitiatieven op gang om allerlei voorzieningen die te duur werden voor de overheid zelf op te pakken, zoals het onderhoud van een buurtspeeltuin, het door vrijwilligers exploiteren van een bescheiden buurtsuper en zo zijn er nog meer succesvolle voorbeelden te noemen.

Kortom: de burger gaat langzaamaan beseffen dat de overheid niet langer de panacee is voor alle problemen. Deze ontwikkeling werd aanvankelijk door burgers beschouwd als een tekortkoming van de overheid, maar langzaamaan komt bij de burger het besef (en het plezier) dat er kansen liggen om voorzieningen die dreigen te gaan verdwijnen zelf op te pakken. De voorziening wordt hiermee gered en een bijkomend effect (en soms zelfs het belangrijkste effect) is dat de saamhorigheid en de cohesie in de kern toenemen.

Na deze inleidende beschietingen terug naar het artikel van de heer vd Bosch waarin hij suggesties doet om de Polfermolen in Valkenburg aan de Geul te redden van de slopershamer. Hij zet daarbij in op het exploiteren van de Polfermolen door vrijwilligers. Hij noemt een dergelijke ontwikkeling “commoning” maar is een feite de zoveelste loot aan dezelfde zelfsturingsboom.

Door de exploitatie van de Polfermolen in handen te leggen van vrijwilligers zou de Polfermolen geëxploiteerd kunnen worden.

Hoewel niet vergeten mag worden dat het totale jaarlijkse exploitatietekort van de Polfermolen rond de € 1,5 miljoen uitkomt en daarvan € 600.000 rente en afschrijving is, die dus ook door exploitatie door vrijwilligers gewoon blijven doorlopen, is het idee van de heer vd Bosch de moeite waard om hierover door te praten.

Wij willen dan ook graag de uitnodiging van hem aannemen en met hem in contact komen.

Valkenburg aan de Geul kan er alleen maar beter van worden.

Valkenburgse Senioren Partij.