VSP is geboren!

De Valkenburgse Senioren Partij (V.S.P.) is Goede Vrijdag ten doop gehouden in Schin op Geul. In hotel Salden presenteerden zeven leden van de lokale partij zich officieel voor de eerste keer. In de laatste maanden heeft men zich met flarden nieuws ook al geroerd. Vooral het nieuwe boegbeeld voor deze partij, Jef Kleijnen. Hij is alom bekend in de Valkenburgse politiek. Gaat zich nu met veel enthousiasme inzetten voor de ouderen. Zijn slogan is: “Hebben de ouderen het nu goed, krijgen de jongeren dat in de toekomst ook”. Maar hij zegt er snel bij zich ook in te zetten op ander gebied. Voor gratis openbaar vervoer voor 65-plussers zoals in Rotterdam, een ander parkeerbeleid (zoals in Utrecht), hogere uitkeringen voor ouderen, kernen buiten het centrum aan bod laten komen, armoede aanpakken, laaggeletterdheid verbeteren, andere keuzes in economisch beleid realiseren.

Voorzitter van de VSP Wim Hop zegt vanaf vandaag leden te zoeken die willen toetreden tot de nieuwe partij. “We zoeken ook kandidaten voor de politieke lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wie wil meedoen?” VSP mikt op 4 à 5 zetels. Dat is geen meerderheid. VSP zal een coalitie moeten vormen en water bij de wijn moeten doen. “Of in de oppositie aan de boom rammelen”, roept Kleijnen. “Meedoen aan een coalitie betekent dat de andere partij zich aan ons zal moeten aanpassen”. Stevige politieke taal. Dat zijn we gewend van Kleijnen.

In de huidige kleine groepering zijn een aantal ex-raadsleden toegetreden. Waarom hun idealen niet in de vorige partij gerealiseerd is de vraag? “Lloyd Wagemans maakt duidelijk dat hij indertijd wegens gezondheidsredenen is moeten terugtreden. “Ik ben wel blij dat mijn oude partij in de raad is vertegenwoordigd. Nu probeer ik via de VSP de schouders eronder te zetten”. Roel Schurgers was lid van de grootste fractie ooit in de gemeenteraad: Algemeen Belang. Schurgers: “Ik kon mijn idealen voor Sibbe niet realiseren in die grote fractie. Ik zat niet meer op één lijn. Ik probeer bij VSP de kernen beter tot zijn recht te laten komen”. Het is toch erg dat bijvoorbeeld Schin op Geul niet profiteert van de drie ton toeristenbelasting die het vakantiepark jaarlijks aan de gemeente afdraagt?”