Artikel 32 RvO: Afstoten stembureaus VK

Valkenburg a/d Geul, 22 februari 2022.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

N.a.v. onze schriftelijke vragen dat in Broekhem nogal ophef ontstaan is dat de stemlokalen Hotel Op de Boud en Gemeenschapshuis De Beemde niet meer gebruikt mogen worden als stemlokaal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het volgende. Gisteravond toe wij hierop wilde ingaan tijdens de raadsvergadering n.a.v. uw beantwoording gaf de burgemeester aan dat als wij hier vervolgvragen over willen stellen wij dit schriftelijk konden doen. En het liefste zo snel mogelijk aangezien de gemeenteraadsverkiezingen al op 14, 15 en 16 maart as. gehouden worden. Laten wij vooropstellen dat wij het niet eens zijn met de beantwoording van onze schriftelijke vragen die wij op 14 februari jl. aan u gesteld hebben. Wij stellen hele grote vraagtekens bij u voorgenomen besluit dat deze stembureaus niet meer gebruikt mogen worden. Niet alleen bij ons, maar uw besluit heeft nogal voor heel wat ophef gezorgd bij inwoners van Broekhem.

 

In de praktijk komt het vaak voor dat stemlocaties niet aan alle toegankelijkheidscriteria voldoen. Je zou dan wat u gedaan heeft voor een andere locatie kunnen kiezen, maar u had ook nog andere mogelijkheden zoals:

- Met tijdelijke maatregelen (alleen op de verkiezingsdag) een locatie toegankelijk maken.

- D.m.v. definitieve maatregelen een locatie toegankelijk maken. Zou voor een gemeenschapshuis zoals De Beemde alleen maar van toegevoegde waarde kunnen zijn.

- D.m.v. een combinatie van tijdelijke en definitieve maatregelen een locatie toegankelijk maken.

- Geen of beperkte maatregelen treffen (in dat geval treedt het pas toe of leg uit principe” in werking).

 

 

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag op zeer korte termijn conform de afspraak schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Heb u de bovenstaande andere mogelijkheden ook in uw afweging meegenomen? Zo nee, waarom niet?
  • Kunt u zich er iets bij voorstellen dat door het niet meer gebruikmaken van de stemlokalen Gemeenschapshuis De Beemde en Op de Boud wel eens zou kunnen leiden dat er minder mensen naar de stembus zullen gaan?
  • Wat gaat u doen m.b.t. de bereikbaarheid van Shimano voor mensen met beperkingen en slecht ter been die te voet, met een rolstoel of rollator gaan stemmen i.v.m. het wildrooster en de keitjes waar je overheen moet als je vanuit Broekhem komt?
  • U bent van plan ook tijdelijk een mobiele stembus in te zetten op 16 maart as. in Broekhem. Wij gaan ervan uit dat dit in zowel Broekhem Noord als in Broekhem Zuid het geval is. En wat moeten wij verstaan onder tijdelijk. Graag reactie.
  • Is deze stembus ook aangepast voor mensen met beperkingen?
  • Wat bedoelt u met permanente politieke uitingen in de nabije omgeving Hotel Op de Boud?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.