Artikel 32 RvO: Loopbrug Odapark

Valkenburg a/d Geul, 12 september 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Wij hebben inmiddels vernomen dat de houten loopbrug over de Geul bij het Odapark dusdanig beschadigt is en vervangen moet worden. Deze brug is al vanaf juli buiten gebruik. U als college zou besloten hebben om de brug te slopen en op de plek een nieuwe (loop)brug te realiseren. Allemaal fijn en aardig, maar de essentiële vraag van ons is wanneer gaat dit nu uiteindelijk gebeuren.

 

U hebt wel een alternatieve omleidingsroute voor mensen die van de parkeerplaats Odapark naar de school willen lopen via de brug bij het nieuwe appartementencomplexen aan de Diepengaerde. Maar lang niet iedereen is daar gelukkig mee. Er zijn ook mensen die de kinderen naar school brengen die slecht ter been zijn en dan wordt het toch een behoorlijke afstand. De meeste mensen hebben begrip voor de ontstane situatie, maar je hebt er ook mensen tussen zitten die dan maar gemakshalve hun kinderen willen afzetten in de Plenkertstraat, of zelfs het liefst de kinderen met de auto in de school willen afzetten. Dit levert verkeersonveilige situaties op bij de school en dat is toch niet wat wij zouden moeten willen. Dat kom je ook structureel tegen op de parkeerplaats bij het Odapark, waar sommige mensen denken hun auto, omdat ze bang zijn dat ze 10 meter verder moeten lopen als ze auto in een daarvoor bestemd parkeervak moeten plaatsen hun auto dan maar parkeren op het voet/fietspad wat langs deze parkeerplaats loopt met natuurlijk in hun achterhoofd ‘wie doet mij wat’.

 

 

Ondertekende heeft nogal wat klachten over bovenstaande ontvangen. Er zijn ook mensen die gevraagd hebben of er voorlopig een alternatieve looproute aangelegd zou kunnen worden die veel korter is dan de huidige langs de achterkant van de Polfermolen. Er zal alles aan gedaan moeten worden om te zorgen voor een goede en optimale veiligheid rondom de school voor de schoolgaande jeugd en de mensen die hun brengen en halen. Hier dient u gewoon een heel hoge prioriteit aan te geven.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het college het met ons eens dat er zo snel als mogelijk een nieuwe loopbrug aangelegd moet worden tussen de parkeerplaats Odapark en de basisschool ‘De Plenkert’ ter vervanging van de huidige beschadigde brug?
  • Kan het college ons aangeven hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen en is men bereid het aanbrengen van een nieuwe loopbrug zo snel als mogelijk te realiseren, ook in het kader van de verkeersveiligheid rondom de school?
  • Is het college bereid handhavend te gaan optreden tegen mensen die rondom de school de verkeersregels gewoon aan hun laars lappen?
  • Is het college bereid als de aanleg van een nieuwe loopbrug nog teveel tijd in beslag zou gaat nemen om de kijken of er zolang een kortere, maar wel veilige alternatieve looproute van parkeerplaats Odapark naar de school aangelegd kan worden?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.