Artikel 32 RvO: Verbetering OV

Valkenburg a/d Geul, 27-08-2019.

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Geacht college,

Vanuit Broekhem Noord is ons gevraagd waarom de buurtbus van Arriva ook niet Broekhem Noord zou kunnen aandoen. En als wij dan naar het routeschema van de buurtbus kijken zou dat toch mogelijk moeten zijn. Het zou zelf mogelijk moeten zijn dat de Hekerbeek ook opgenomen zou kunnen worden in het routeschema van de buurtbus. De buurtbus doet namelijk ook de haltes Cremerstraat en station aan. In Broekhem Noord en de Hekerbeek wonen ook veel senioren en mensen met beperkingen die net niet voor vervoer op maat in aanmerking komen en een heel eind moeten lopen om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer.

Dan willen wij u erop wijzen dat bij een groot aantal bushaltes van de lijnbussen Arriva in Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe het nogal ontbreekt aan bushokjes en/of een zitbank.  Wij krijgen hier regelmatig klachten over. Mensen moeten dan in weer en wind op een bus wachten. Ze kunnen dan niet schuilen en zitten is ook al niet mogelijk. Dat levert vooral nogal wat problemen op voor senioren en mensen met beperkingen.

Bij de volgende bushaltes ontbreekt het volgende:

 • Parkhotel: bushokje + zitbank.
 • Reinaldstraat: beide kanten bushokje + zitbank.
 • Geneindestraat (AMRO-bank): bushokje + zitbank.
 • Broekhem Kerk: bushokje.
 • Geerlingshof (richting centrum): bushokje + zitbank.
 • Provincialeweg/Cremerstraat: bushokje + zitbank.
 • Wilhelminalaan (Halderpark): bushokje + zitbank.
 • Cauberg (Landal): bushokje + zitbank).
 • Steenkolenmijn: beide kanten: bushokje + zitbank.
 • Daalhemerweg (richting centrum): bushokje.
 • Dorpsstraat Sibbe beide kanten: bushokje + zitbank
 • Oud Valkenburg (richting S.o.G): bushokje + zitbank.
 • Valkenburgerweg (beide kanten): bushokje en zitbank.
 • Breeweg (richting Wijlre): bushokje + zitbank.
 • Emmaberg en Zendmast (richting Hulsberg): bushokje + zitbank.
 • Schoonbron (richting Wijlre): bushokje en zitbank.

Als je dan kijkt naar de bushaltes waar alleen de buurtbus stopt o.a. in Sibbe/IJzeren en Houthem- St. Gerlach dan kom je daar totaal geen bushokjes en zitbanken tegen.

Men roept het van de daken dat er meer gebruik moet worden gemaakt van het openbaar vervoer, maar dan moet je ook zorg dragen dat dit ook laagdrempelig en aantrekkelijk is.

Dan willen wij u verzoeken om zorg te gaan dragen dat alle bestaande bushokjes voorzien worden van groene daken door beplanting met vetplantjes. In Utrecht is dit reeds gebeurd en Heerlen heeft recentelijk besloten om dit te gaan doen. Het is een initiatief om meer groen aan te brengen en het draagt er ongetwijfeld in bij om burgers aan te sporen om hun tuin groener te maken. Het is ook goed om stikstof te verminderen. Tevens vormt het groene dak ook een plek waar bijen en vlinders goed kunnen vertoeven. Bij het aanbrengen van nieuwe bushokjes zou dit sowieso duurzaam moeten zijn (zie bijgevoegde schetstekening). Reclamebureau Limburg (RBL) plaatst door het hele land bushokjes. Om bushokjes duurzaam te maken zouden wat wij begrepen hebben zowel de vervoerder als de gemeente niet hoeven te betalen. De inkomsten voor het bedrijf bestaat uit reclame die op de bushokjes wordt aangebracht.

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

 • Is het college bereid alles in het werk te stellen dat de buurten Broekhem Noord en Hekerbeek ook in het routeschema van de buurtbus opgenomen worden en hierover in contact te treden met Arriva? Het heet toch niet voor niks de buurtbus!!!!
 • Is het college bereid alles in het werk te stellen dat de bushaltes zoals in dit schrijven aangegeven te voorzien van de ontbrekende bushokjes/zitbanken en hierover in contact te treden met Arriva?
 • Is het college bereid dat alle daken van bestaande bushokjes voorzien worden van een groen dak en hierover in overleg te treden met Arriva en RBL?
 • Is het college bereid er zorg voor te dragen dat bij het plaatsen van nieuwe bushokjes dit duurzaam (o.a. groen dak) dient te gebeuren en hierover in contact te treden met Arriva en RBL?

Namens de raadsfractie van de VSP,

Jef Kleijnen.