Artikel 32 RvO: Voorzieningenwijzer

Valkenburg a/d Geul, 9 september 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg

a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Om onnodige armoede tegen te gaan zetten diverse gemeenten en instellingen zoals woningcorporaties de zogenoemde Voorzieningenwijzer in. Dit is een applicatie waarin alle lokale en landelijke regelingen in worden weergegeven. Het doel hiervan is om mensen ertoe aan te zetten een beroep te doen op de regelingen waar ze in feite gewoon recht op hebben. Heel veel mensen met een laag inkomen maken onvoldoende of geen gebruik van de gemeentelijke voorzieningen. En ook door de Corona en de recentelijke watersnoodramp in Valkenburg a/d Geul leidt dit tot nog grotere financiële problemen. Dankzij het gebruik van de Voorzieningenwijzer belanden mensen minder vaak in de schuldhulpverlening, leidt het tot minder huisuitzettingen, een betere benutting van de armoedevoorzieningen en een hogere zelfredzaamheid. Heel veel mensen blijken geen gebruik te maken van steunmaatregelen zoals sociale voorzieningen en hulpregelingen zoals toeslagen, vergoedingen, speciale fondsen en gemeentelijke minimaregelingen. Mensen weten heel vaak niet welke regelingen er zijn en hoe zij hierop aanspraak kunnen maken.

 

De VSP in Valkenburg a/d Geul heeft altijd al een stevige ambitie gehad om armoede te bestrijden. Wij vinden het van essentieel belang om mensen hulp te bieden die buiten hun schuld met moeite financieel kunnen rondkomen.

 

Door gebruik te maken van de Voorzieningenwijzer zouden huishoudens tussen de € 450 en € 650 per jaar kunnen besparen. En uiteindelijk telt elke euro voor deze mensen.

De Voorzieningenwijzer wordt voor een groot deel gefinancierd vanuit de RegioDeal, een subsidie die het Rijk ter beschikking stelt voor het verbeteren van de sociaal/economische structuur. Ook de Provincie zou meebetalen.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het college het met ons eens dat er alles in het werk moet worden gesteld om onze inwoners op een zo laagdrempelige manier bij te staan, zodat mensen optimaal gebruik kunnen maken van voorzieningen waar zij gewoon recht op hebben om de armoede zoveel als mogelijk een halt toe te roepen?
  • Is het college bereid eventueel met andere omliggende gemeenten (o.a. in het Heuvelland) om hier ook de Voorzieningenwijzer te gaan inzetten met als doel om onnodige armoede te voorkomen binnen onze gemeente?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.