Nieuwsbulletin: Gebiedsontwikkeling kern Berg: Wethouder gaat mede naar aanleiding van onze inbreng eerst terug naar de inwoners van Berg.

Onze inbreng:

De fractie van de VSP vindt dit voorstel onzorgvuldig tot stand gekomen en niet rijp voor besluitvorming. Wij vragen ons af of Berg deze herontwikkeling überhaupt wel ziet zitten. Of is dit voorstel vanuit politiek oogpunt strategisch bedoeld? Wij als VSP willen het beste voor Berg maar dan moet Berg dat zelf ook willen.

 

Het belangrijkste element van een gedragen voorstel is de inbreng/inspraak van de bewoners die er direct de gevolgen van merken. Dat missen wij in dit geheel. Er wordt wel gesproken over stakeholders maar de inwoners van Berg missen wij in dit hele verhaal.

 

Daarnaast is het natuurlijk een schande te noemen dat de bewoners aan de Langen Akker, en oh ja  over het aankopen van die strategische akkers aan de Langen Akker was het inderdaad mee begonnen, pas in de media vernomen hebben wat de plannen zijn en op een later tijdstip alsnog betrokken zijn door de gemeente.

 

Uit de gehouden digitale bijeenkomst en de digitale vragenlijst heeft u reacties verwerkt in de oorspronkelijke 3 scenario’s. Over hoeveel inhoudelijke reacties hebben wij het hier.

Vraag: Kan de wethouder ons aangeven hoeveel inwoners uit deze grote Kern nu daadwerkelijk op de plannen van het Stadshuis hebben gereageerd?

 

Uiteindelijk komt u met een scenario 4. Een nieuw scenario dat voorkomt uit de inbreng van de Stakeholders (die weliswaar belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een visie maar grotendeels andere belangen hebben de belangrijkste belanghebbenden, namelijk de bewoners van Berg zelf).

 

Aan de raad wordt nu voorgesteld om scenario 2 en 3 op te geven en voor scenario 4 te besluiten, of toch niet te besluiten want we geven alleen een richting aan, toch wethouder???? (sarcastisch).

 

Volgens ons dient een nieuw scenario 4 eerst terug voorgelegd te worden aan de inwoners van Berg. Maar dan aan IEDEREEN in Berg. Uit de gehouden digitale sessies kunnen wij als fractie geen draagvlak ontdekken voor het nu voorliggende voorstel.

Ons advies: Doe alsnog een huis-aan-huis enquête en organiseer een inloopmiddag of avond. Maar benader en betrek in ieder geval ook zoveel mogelijk inwoners van Berg.

Wethouder bent u hiertoe bereid?

 

Dan nog even naar de brief van de heer Reijnen namens het Bewonerscollectief Langen Akker van februari 2021. Hier geven zij een reactie op de presentatie door Arcadis. Zij stellen, terechte, duidelijke en herkenbare vragen. Vraag aan de wethouder: Hebben zij inmiddels een inhoudelijke reactie op hun vragen ontvangen, of bent u nogmaals in gesprek met hun gegaan?

Tevens leveren zij in maart nogmaals enkele alternatieven aan. Zijn deze ook door de gemeente onderzocht? Welke reactie hebben zij daar op ontvangen?

 

Lloyd Wagemans VSP