Nieuwsflits: Raadsfractie VSP 12 februari 2020

Valkenburg a/d Geul, 12 februari 2020.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 06-11567995.

 

Aan: de organisatie Leeuw Auw Wieverbal Valkenburg a/d Geul,

mailadres: info@auwwieverbal.nl

 

Betreft: Auw Wiever van Vallekeberg niet meer welkom bij openingsact Auw Wieverbal dat gehouden wordt op 20 februari 2020.

 

Beste mensen,

 

De laatste dagen hebben ons diverse mensen benaderd dat zij te horen hebben gekregen dat de Auw Wiever van Valkenberg niet meer welkom zijn bij het openingsact van het Auw Wieverbal. Dit heeft nogal wat stof doen opwaaien. De Auw Wiever van Valkenberg bestaan nu 34 jaar en hebben bij de Valkekebergse Vastelaovond altijd een voortrekkersrol vervuld.

De Auw Wiever zijn zolang ze bestaan altijd al betrokken geweest bij het Auw Wieverbal.  Zo doen zij de aftrap van de Vastelaovond vooraf aan het Auw Wieverbal met het ophangen van Berpke. De Auw Wiever die nu 9 leden hebben kun je in feite gewoon niet loskoppelen van het Auw Wieverbal. Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat het Auw Wieverbal dat ook nog behoorlijk gesubsidieerd wordt met gemeenschapsgeld steeds meer begint te lijken op een commerciële activiteit, terwijl het uitgangspunt van de vasteaovond is dat het groot volksgebeuren moet zijn. Door de Auw Wiever van Valkenberg niet meer te betrekken bij het openingsact van de Auw Wieverbal, betekent dat er een jarenlange volkse traditie gewoon om zeep wordt geholpen.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij u indringend verzoeken om uw genomen besluit om de Auw Wiever van Valkenberg niet meer te betrekken bij het openingsact van het Auw Wieverbal ongedaan te maken en de Auw Wiever hier zo snel als mogelijk van in kennis te stellen. Zodat de Auw Wiever van Valkenberg bij het openingsact aanwezig zijn.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.

 

CC: de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.