Nieuwsflits raadsfractie VSP 7 juni 2019

Tijdens de recentelijk gehouden raadsvergadering kwam het nieuwe Regelement van Orde van de raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul aan de orde. Vooral bij de beantwoording van schriftelijke vragen hebben wij een amendement (bijgevoegd) ingediend omdat wij vinden dat tijdens een agendapunt wat op de raadsagenda staat je ook een discussie moet kunnen voeren. De raadsfracties van AB, CDA, PGP en VVD hebben hier tegen gestemd. Dat wil zeggen dat zij dus vinden dat je over schriftelijke vragen van een raadsfractie aan het college van B & W binnen een raadsvergadering geen discussie mag voeren. Met andere woorden alles moet bedekt worden met de mantel der liefde. En als je al constructief kritisch ingesteld bent moet je de lippen maar op elkaar houden. Daar zijn wij het volstrekt mee oneens. Wij hebben het navolgend aan de orde gesteld.

 

Art. 32 Schriftelijke vragen. Hierbij willen wij toegevoegd hebben:

Punt 7. De vragensteller kan bij schriftelijke in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering in het kort nader ingaan over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord.

Punt 8. Hierbij willen wij toegevoegd hebben:

De vragensteller kan bij schriftelijke in de eerstvolgende  raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering aanvullende vragen stellen over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord.

 

Amendement raadsfractie VSP raadsvoorstel betreffende Reglement van Orde voor de vergaderingen en ander werkzaamheden van de raad gemeente Valkenburg a/d Geul 2019.

 

Toevoegen bij Art. 32 schriftelijke vragen stellen wij de raad voor om 2 punten toe te voegen:

Punt 7. De vragensteller kan bij schriftelijke in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering in het kort nader ingaan over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord.

Punt 8. De vragensteller kan bij schriftelijke in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering aanvullende vragen stellen over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                              Lloyd Wagemans                              Gertie Silverentand

 

 

Download het document: NieuwsflitsVSP07-06-219.