Onze belangrijkste punten van aandacht

  • Burgerparticipatie is van essentieel belang voor onze inwoners.
  • Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en gehandicapten.
  • Senioren zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen.
  • Bevorderen dat jongeren en senioren zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de lokale samenleving, bestrijdt actief de uitsluiting van jongeren en senioren en bestrijdt armoede.
  • Topprioriteit bij het terugdringen en keiharde aanpak van criminaliteit.
  • Werken aan verbetering van de efficiency en effectiviteit van bestuurlijke en ambtelijke organisaties waar ook ruimte is voor het persoonlijk contact met de burger en niet alles via de digitale snelweg geregeld moet worden.
  • De zichtbaarheid van het Gemeentebestuur (de raad en het college) moet de komende jaren groter worden en bestuurders en raadsleden moeten direct aanspreekbaar zijn .