Jef Kleijnen

Mijn naam is Jef Kleijnen en ik ben trots dat ik de lijsttrekker ben van de VSP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Valkenburg a/d Geul.
Ik ben 70 jaar en ik ben al 46 jaar getrouwd met Sandra. Wij hebben een dochter Sabrina en wij zijn de trotse grootouders van Thierry, Diego en Fenna. Op het ogenblik ben ik gepensioneerd.
In het verleden ben ik al politiek actief geweest in Valkenburg a/d Geul, 16 jaar als raadslid en 4 jaar als wethouder waarvan 3 jaar als loco-burgemeester. Op politiek vlak ben ik een allrounder. Ik heb ervaring in zowel oppositie voeren als besturen. Tevens ben ik al jarenlang actief binnen de vakbond FNV. Ik heb mij binnen de vakbond vooral ingezet voor de mensen die werkzaam zijn binnen de Sociale Werkvoorziening (SW). Ook heb ik mensen op individueel vlak bijgestaan zoals mensen in de ziektewet, WAO/WIA en Wajong.
Onze verkiezingsslogan is: het roer moet om en om die reden gaat de VSP gaat in Valkenburg a/d Geul eens flink aan de boom schudden. Want veel mensen hebben het gehad met de gevestigde orde en kijken uit naar een partij die de boel eens flink gaat opschudden. En dan kom je toch bij de VSP terecht.
Mijn belangrijkste speerpunten zijn:
  1. De strijd aangaan tegen de vele onveilige situaties in Valkenburg a/d Geul zoals: verkeershufterig gedrag, drugsoverlast, asociaal gedrag, milieuvervuilers, etcect.
  2. Parkeervergunningensysteem moet drastisch op de schop (mensen niet laten betalen voor overlast evenementen/toerisme). Tevens moet je de mensen op plaatsen waar betaald parkeren van toepassing is in Valkenburg de eerste 2 uren gratis laten parkeren en zorgen voor een betere bereikbaarheid van het centrum voor mensen met lichamelijke beperkingen.
  3. Verborgen armoede aanpakken middels minimabeleid en kwijtscheldingsbeleid verhogen van 110% naar 130% van het minimumloon.