Waarom is de Valkenburgse Senioren Partij opgericht?

De VSP (Valkenburgse Senioren Partij) heeft als grondslag de beginselverklaring, luidende als volgt: De vereniging is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging, vrij van ideologische en dogmatische uitgangspunten.

Hoewel het ouderenbeleid in zijn algemeenheid landelijk beleid is, zullen zoveel mogelijk plaatselijke accenten gelegd worden. De Valkenburgse Senioren Partij stelt zich ten doel de behartiging van belangen van alle senioren, te weten: de ouderen en de ouder wordende mens, op elk politiek en maatschappelijk niveau. Senioren voelen zich niet alleen verbonden door leeftijd, ervaring en gemeenschappelijk belang, doch ook door het verlangen kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en leefbaar milieu te bieden.

De Valkenburgse Senioren Partij wil de discriminatie naar leeftijd doorbreken en streeft ernaar dat de senioren zelf overeenkomstig hun aantal vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul. Zij wenst politieke verantwoordelijkheid voor senioren zodat niet óver hen maar mét hen wordt beslist. De Seniorenpartij Valkenburg aan de Geul is de partij voor iedere Valkenburger, ongeacht afkomst of leeftijd, maar geeft, gezien de consequenties van het kabinetsbeleid, een extra accent aan ouderen, jongeren en mindervaliden.

In een vergrijsd Valkenburg aan de Geul maken senioren een groot deel van de bevolking uit. De kanteling van de maatschappij door veranderingen op gebied van zorg en welzijn of zo u wilt de transitie die vanaf 2015 plaats vindt, treft vooral ouderen, mindervaliden en jongeren. Gelijkheid voor de wet, recht op gelijke behandeling en privacy staan zwaar onder druk.

Voorkomen moet worden dat senioren zich schamen om oud te worden in plaats van trots op hun leeftijd te zijn.

De Valkenburgse senioren willen niet gezien worden als kostenpost!